Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2013

littleliar
21:05
5777 968d 500
Reposted fromdeviate deviate viabrianmay brianmay
littleliar
21:04
1001 e3db 500
Colin Firth
Reposted fromapatia apatia viabrianmay brianmay
littleliar
21:03
Jak często nie potrafisz zamknąć pewnego rozdziału w życiu, bo wewnętrznie czujesz, że tak naprawdę tego nie chcesz. Na siłę próbujesz coś zatrzymać, chociaż wiesz, że to do niczego nie prowadzi.
— R.
littleliar
21:02
4437 22bb 500
*nieważne
Reposted fromolimpia olimpia vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
littleliar
20:59
9733 b262
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
littleliar
20:57
8011 cf13
Reposted frommartinini martinini viaMrsDarkness MrsDarkness
littleliar
20:56
2397 309e
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96 viaMrsDarkness MrsDarkness
littleliar
20:56
littleliar
20:48
20:36
9966 6670
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
littleliar
20:28
  Trzeba wstawać. Trzeba podnieść się z łóżka i wykonać piętnaście czynności, nad których sensem nie wolno się zastanawiać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viabrianmay brianmay
20:15
6541 2be6

utabay:

nazeem38:

exxpensiveslang:

shroomyloomyland:

That awkward moment when you moonwalk into MJ

I will reblog this forever.

Fun Fact: That kid is actually Alfonso Ribeiro, AKA Carlton from Fresh Prince.

THIS WOULD ONLY HAPPEN TO CARLTON 

Reposted fromaloof aloof
littleliar
19:52
8127 d08a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:45
littleliar
19:41
littleliar
19:40
8393 8a21
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
littleliar
19:39
7552 a80d
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
littleliar
19:38
7586 6383
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
littleliar
19:37
7655 61c1 500
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
littleliar
19:36
7230 53ee
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl