Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2013

18:51
9731 91f0
Reposted fromkniepuder kniepuder viaabhorrence abhorrence
littleliar
18:50
7234 8024
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
littleliar
18:44
6393 8d5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuella13 puella13

October 24 2013

littleliar
22:11
littleliar
22:08
22:07
7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viamissmiserable missmiserable
littleliar
22:07
5429 e806
littleliar
22:05
Reposted fromfungi fungi viamissmiserable missmiserable
littleliar
22:04
6700 ee11
Reposted fromgocha gocha viamissmiserable missmiserable
22:03
0517 d915
depression
Reposted fromdeviate deviate viamissmiserable missmiserable
littleliar
22:03
Play fullscreen
Here you go create another fable... 
littleliar
22:02
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
littleliar
21:56
littleliar
21:55
1444 17f2
Reposted fromsosna sosna viamissmiserable missmiserable
littleliar
21:54
5848 27a2 500
Reposted fromgosiao gosiao viamissmiserable missmiserable
littleliar
21:54
5028 016a
Reposted frombvllshit bvllshit viaesperalblues esperalblues
littleliar
21:47
21:40
Od dłuższego czasu jest mi źle,
źle się czuje w swoim ciele,
źle mi z tym, nie dam rady,
nie mogę się wyżalić,
bo tylko “przesadzasz” - o rany,
zadusić uczucia, emocje, nie ranić,
a ranią mnie inni,
bezczelni i ja naiwny,
swego losu pan,
którym rządzi nieład
i diabeł wśród ścian, puka za nim,
otwierając przestrzeń licznych piekła bram,
a ja pomiędzy stoję,
dobrem i złem,
drogą powrotną nie zawrócę,
sam w istnienia bezsensie zakładam ręce,
zaginam wszechświat i nie wiem gdzie jestem,
czy nadal tu będę,
czy opuszczę ziemię,
czy życie rozsypie w ruinę,
czy tak zostanie,
czy w końcu wam pokaże
na ile mnie stać,
na ile mogę sobie pozwolić,
by wytrwać,
i tak wypowiadam nieme słowa,
lecz ze mnie przebrzydła niemowa,
bądź nikt nie słucha, jak szatan przeze mnie gada,
jak wyciąga broń i celuje do oka,
płomień, potem ogień,
strzał i koniec wersem,
choć to tylko rymowanka,
głębia słów w niej jest zawarta,
i tak piszę, bo co robić,
gdy ten świat chce mnie przytłoczyć,
a, że pisać lubię sam,
to tak sobie tu rozmawiam,
że nie lubię tego świata,
że chce nowe imię sobie nadać,
i wiem, iż sam nie będę,
bo mam ludzi, którzy dają mi pomocną rękę,
nikt nie jest idealny,
wiem, bo sam jestem umarły,
i upadły i uparty,
pan ten z piekieł wróci cały,
i żyletki już nie weźmie,
zło ucieknie i poblednie,
a wspomnienia tu zostaną,
obwiązały mnie swą lianą
dookoła mojej szyi,
z nazwiskami tu wyrytymi,
tak ten chłopak, ten z uśmiechem,
ciągle płacze, ma nadzieję,
bo coś zrobić z życiem chce,
i ja nie wiem i on nie wie,
czy nam uda się, czy nie,
lecz próbować trzeba ciągle,
bo depresja w nas narośnie i co potem?
Zdechniem? Nie!
Trzeba na to siły dużej i odwagi nam nie brak,
lecz i życie my kochamy,
diabeł maniak won do krat,
i zabijem wszystkich wkoło, bo mordercy my psychiczni,
sami siebie rujnujemy, a za krzywdy się zemścimy,
bo tu działać szybko i po nagle,
jak to mówią i po diable,
i tak czuje się niezręcznie,
swoich myśli pełen cierpień,
a nikt tego nie zrozumie,
choć mi powie “Ci współczuje”,
słowa głupie i bezdenne,
i wierzenia tylko błędne,
żem jest wypełniony śmiechem,
bo jestem zabawny zawsze, po co mam wymawiać żale?
Diabelnie się czuje nadal,
wszystko znów z powrotem wraca,
a ja biedny pośród piekła,
chce uciec wciąż do nieba,
nie tam w niebie i na ziemi,
niebo znajdę wśród zgorzeli,
niezwiązany ze swym ciałem podróżuje nocny marek,
karabinu kule nosi, by je w samotności znosić,
ten ów chłopak niedorajda,
obsypany słowem bagna,
przeistoczy swe marzenia,
zmieni swój na życie schemat,
a tu diable co chcesz wiedzieć? Że nie znoszę twych zapewnień?
— Maks SylverWolf “Jest mi źle”
21:38
littleliar
21:16
7129 7501 500
Reposted fromaurophobia aurophobia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...